अनैतीक देहव्यापार सुरू असलेल्या ठिकाणी चंद्रपूर पोलीसांची कारवाई

82

भद्रावती :

(दि.१५) रोजी स्थानिक गुन्हे शाखा, चंद्रपूर यांना खबर मिळाली की, पोलीस स्टेशन भद्रावती हद्दीत एका ठिकाणी अवैधरित्या अनैतिक देहव्यापार सुरू असून त्या ठिकाणी एक महीला स्वतःचे आर्थीक फायदयाकरीता मुली व महीलांकडुन देहव्यापार करवुन घेत आहे. अशा मिळालेल्या माहीतीच्या अनुषंगाने पोलीस निरीक्षक बिपीन इंगळे, आणि सहा. पोलीस निरीक्षक मंगेश भोयर यांचे पथकाने भद्रावती ते वरोरा जाणा-या रोडच्या बाजुला असलेल्या शेतशिवारातील एका घरावर छापा कारवाई केली असता त्या ठिकाणी एक स्त्री तिचे आर्थीक फायदयाकरीता दोन महीलांकडुन देहव्यापार करवुन घेत असतांना मिळुन आली. त्या महीलेस सोबतच्या महीला पोलीस अंमलदारांचे मदतीने ताब्यात घेवुन अटक करण्यात आली असुन इच्छेविरुध्द देहव्यापार करवुन घेत असलेल्या दोन्ही पिडीत महीलांची सुटका करण्यात आल्याने मा. न्यायालयाचे आदेशाने त्यांना महिला सुधारगृहात पाठविण्यात आले आहे.

अनैतिक देहव्यापार करवुन घेत असलेल्या महीलेविरुद्ध पोलीस स्टेशन भद्रावती येथे अपराध क्रमाक १२४/२०२३ कलम ३७० भा. दं. वि. सह कलम ३, ४, ५ अनैतीक मानवी व्यापार (प्रतीबंधक) अधिनियम १९५६ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सदर गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस स्टेशन भद्रावती करीत आहे.

सदरची कार्यवाही पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर, अपर पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी, वरोरा यांचे मार्गदर्शनात पोलीस निरीक्षक महेश कोंडावार, स्थागुशा चंद्रपूर, पोलीस निरीक्षक बिपीन इंगळे, पोस्टे भद्रावती, सहायक पोलीस निरीक्षक मंगेश भोयर स्थागुशा चंद्रपूर, स्थागुशा चे पोलीस अंमलदार स्वामीदास चालेकर, धनराज करकाडे, चंदु नागरे, अजय बागेसर, संदिप मुळे, प्रशांत नागोसे, दिनेश अराडे तसेच पोस्टे भद्रावती येथील पोलीस अंमलदार अनुप आस्टुनकर, विश्वनाथ चुदरी, रोहीत विचगीरे, मोरेश्वर पिदुरकर, महीला अंमलदार सुषमा पवार, गिता उमरे, सोनु कोसरे यांनी केली.